جوانان ایرانی و پدربزرگ خوانده ها

میخوام امروز بهتون بگم که جوانان ایرانی چه وظیفه ای در برابر این کشور و مردم و مسئولان آن دارند . و در این کشور به چه درد میخورند .

• همگی برای دفاع از وطن به دنیا آمده ایم به صورت فله ای ! و اگر زبانم لال جنگ شد باید برای این مردم و مسئولان که همانند پدربزرگ برای ما هستند جان خودمان را فدا کنیم !
• تمام شغلهای این کشور به دست پدربزگ خوانده هایمان است ! و ما باید صبر کنیم تا خدایی نکرده زبانم لال! پس از فوت این پدربزرگها و زمانی که اگر زنده مانده باشیم ، بتوانیم شغلی بدست بیاوریم !
• در زمان انتخابات باید شرکت کنیم و به پدربزگ خوانده های محترممان رای بدهیم تا پس از پیروزی در انتخابات بیشتر به فکر معشیت این قشر سالخورده باشند و امکانات رفاهی برای آنها فراهم کنند !
• بعد از انتخابات نباید هیچ چشم داشتی به خاطر آرا خود داشته باشیم !
• نباید به خاطر سن بالای پدربزرگ خوانده ها از آنها درخواستی داشت چون ممکنه بهشون بی احترامی کرده باشیم و آنها خدای ناکرده ناراحت بشوند و جوانان را به جایی که عرب نی انداخت بفرستند!
• تمام نصیحتهای آنها را باید با تمام دل و جان عمل کنیم و حتی یک ثانیه هم نباید درباره اش فکر کنیم !
• جان خود را در برابر جان با ارزش آنها بسیار بی ارزش شمرده و به راحتی آماده فدای جان خود باشیم.
• تنها 2 زمان پیش پدربزرگهای عزیز دوست داشتنی میشویم :1- جنگ 2- انتخابات
• باید بفهمیم که ما خوب و بد را نمی فهمیم و آنها باید برای ما تعیین تکلیف کنند!
• با اینکه ما اکثریت هستیم اما نباید به این اقلیت بی احترامی کنیم !
• و ....


0 نظرات:

ارسال یک نظر